مصاحبه مطبوعاتی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی 99/06/12

مصاحبه مطبوعاتی جعفر پژوهان، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی پیرامون "رویداد ملی صنایع روستا" دوست برگزار شد. در این نشست آمار و اطلاعاتی در رابطه با نحوه برگزاری این رویداد ملی و اشتغال زایی برای مددجویان استان ارائه شد. لازم به ذکر است رویدارد ملی صنایع روستا دوست در جهت تحقق جهش تولید و با هدف شناسایی طرح های صنعتی نو، جذاب و مناسب و حمایت از مخترعان و صاحبان ایده های خلاقانه در 25 مهر ماه برگزار می شود.
عکاس: محمد پورآذر

مصاحبه مطبوعاتی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی 99/06/12 7

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه مطبوعاتی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی 99/06/12 11

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه مطبوعاتی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی 99/06/12 10

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه مطبوعاتی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی 99/06/12 9

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه مطبوعاتی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی 99/06/12 8

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه مطبوعاتی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی 99/06/12 6

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه مطبوعاتی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی 99/06/12 5

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه مطبوعاتی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی 99/06/12 4

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه مطبوعاتی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی 99/06/12 3

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

مصاحبه مطبوعاتی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان غربی 99/06/12 2

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.