برپایی میز خدمت جهادی در محله وکیل آباد ارومیه 99/06/04

به منظور رسیدگی و بررسی مشکلات و نیازهای اهالی محله وکیل آباد ارومیه میز خدمت جهادی با حضور ایرج بیگ زاده، رییس منطقه 2 کمیته امداد ارومیه و علی پیری، جانشین فرمانده پایگاه مقاومت انصار کمیته امداد استان برپا شد.
عکاس: محمد پورآذر

برپایی میز خدمت جهادی در محله وکیل آباد ارومیه 99/06/04 6

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹

برپایی میز خدمت جهادی در محله وکیل آباد ارومیه 99/06/04 8

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹

برپایی میز خدمت جهادی در محله وکیل آباد ارومیه 99/06/04 7

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹

برپایی میز خدمت جهادی در محله وکیل آباد ارومیه 99/06/04 5

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹

برپایی میز خدمت جهادی در محله وکیل آباد ارومیه 99/06/04 4

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹

برپایی میز خدمت جهادی در محله وکیل آباد ارومیه 99/06/04 3

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹

برپایی میز خدمت جهادی در محله وکیل آباد ارومیه 99/06/04 2

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹

برپایی میز خدمت جهادی در محله وکیل آباد ارومیه 99/06/04 1

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.