تجلیل از پزشکان حامی ایتام 99/06/02

عزیز سهندی مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به مناسبت روز پزشک، از پزشکان حامی ایتام و فرزندان محسنین تجلیل کرد.
عکاس: محمد پورآذر

تجلیل از پزشکان حامی ایتام 99/06/02 11

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تجلیل از پزشکان حامی ایتام 99/06/02 10

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تجلیل از پزشکان حامی ایتام 99/06/02 9

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تجلیل از پزشکان حامی ایتام 99/06/02 8

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تجلیل از پزشکان حامی ایتام 99/06/02 7

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تجلیل از پزشکان حامی ایتام 99/06/02 6

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تجلیل از پزشکان حامی ایتام 99/06/02 5

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تجلیل از پزشکان حامی ایتام 99/06/02 4

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تجلیل از پزشکان حامی ایتام 99/06/02 3

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تجلیل از پزشکان حامی ایتام 99/06/02 2

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.