تفاهم نامه مشترک کل کمیته امداد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 99/06/02

تفاهم نامه مشترک کل کمیته امدادآذربایجان غربی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان منعقد شد. بر اساس این تفاهم نامه، مقرر شد از ظرفیت های مشترک هر دو دستگاه در راستای ایجاد فرصت های شغلی پایدار جدید برای مددجویان استان استفاده شود. یکی از این ظرفیت ها، توجه ویژه به طرح ایجاد اقامتگاه های بومگردی با استفاده از توانایی مددجویان است.
عکاس: محمد پورآذر

تفاهم نامه مشترک کل کمیته امداد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 99/06/02 11

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تفاهم نامه مشترک کل کمیته امداد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 99/06/02 8

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تفاهم نامه مشترک کل کمیته امداد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 99/06/02 9

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تفاهم نامه مشترک کل کمیته امداد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 99/06/02 7

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تفاهم نامه مشترک کل کمیته امداد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 99/06/02 6

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تفاهم نامه مشترک کل کمیته امداد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 99/06/02 4

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تفاهم نامه مشترک کل کمیته امداد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 99/06/02 3

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تفاهم نامه مشترک کل کمیته امداد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 99/06/02 2

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.