انتخاب پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان 99/06/02

پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی در دهمین جشنواره سراسری مالک اشتر در میان پایگاه های مقاومت ادارات دستگاه های اجرایی استان، به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان انتخاب شد سرتیپ پاسدار حبیب شهسواری با اهدا لوح، از زحمات عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد و آحاد امدادگران بسیجی این نهاد تجلیل کرد.
عکاس: محمد پورآذر

انتخاب پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان 99/06/02 12

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان 99/06/02 19

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان 99/06/02 18

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان 99/06/02 17

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان 99/06/02 16

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان 99/06/02 15

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان 99/06/02 14

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان 99/06/02 13

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان 99/06/02 11

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب پایگاه بسیج انصار کمیته امداد آذربایجان غربی به عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت سپاه شهدای استان 99/06/02 10

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.