حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 99/5/19

سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به مناسبت روز خبرنگار ، در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران"ایرنا" حضور یافته و روز خبرنگار را به خبرنگاران این خبرگزاری تبریک گفت. مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در راستای تنویر افکار عمومی، گزارشی از عملکرد یک ساله این نهاد را ارئه کرد.
عکاس: محمد پورآذر

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 99/5/19 13

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 99/5/19 14

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 99/5/19 12

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 99/5/19 10

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 99/5/19 9

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 99/5/19 8

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 99/5/19 7

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 99/5/19 6

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 99/5/19 5

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 99/5/19 4

یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.