مراحل جمع آوری و توزیع نذورات گوشت قربانی مردم نیکوکار آذربایجان غربی 99/5/12

همزمان با سایر استان های کشور، مردم آذربایجان غربی نیز در عید سعید قربان در اقدامی خداپسندانه با رعایت کامل مقررات بهداشتی نذورات و گوشت های قربانی خود را برای نیازمندان استان اهدا کردند.
عکاس: محمد پورآذر

مراحل جمع آوری و توزیع نذورات گوشت قربانی مردم نیکوکار آذربایجان غربی 99/5/12 19

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹

مراحل جمع آوری و توزیع نذورات گوشت قربانی مردم نیکوکار آذربایجان غربی 99/5/12 20

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹

مراحل جمع آوری و توزیع نذورات گوشت قربانی مردم نیکوکار آذربایجان غربی 99/5/12 18

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹

مراحل جمع آوری و توزیع نذورات گوشت قربانی مردم نیکوکار آذربایجان غربی 99/5/12 17

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹

مراحل جمع آوری و توزیع نذورات گوشت قربانی مردم نیکوکار آذربایجان غربی 99/5/12 16

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹

مراحل جمع آوری و توزیع نذورات گوشت قربانی مردم نیکوکار آذربایجان غربی 99/5/12 15

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹

مراحل جمع آوری و توزیع نذورات گوشت قربانی مردم نیکوکار آذربایجان غربی 99/5/12 14

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹

مراحل جمع آوری و توزیع نذورات گوشت قربانی مردم نیکوکار آذربایجان غربی 99/5/12 13

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹

مراحل جمع آوری و توزیع نذورات گوشت قربانی مردم نیکوکار آذربایجان غربی 99/5/12 12

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹

مراحل جمع آوری و توزیع نذورات گوشت قربانی مردم نیکوکار آذربایجان غربی 99/5/12 11

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.