جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/12/07

جلسه هم اندیشی با حضور مدیرکل کمیته امداد استان یزد و مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان و جمعی از مسئولان این سازمان برگزار شد.
عکاس: رامین شیروانی
جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07  6

جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07 6

شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07  7

جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07 7

شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07  5

جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07 5

شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07  4

جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07 4

شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07  3

جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07 3

شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07  2

جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07 2

شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07  1

جلسه هم اندیشی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل کمیته امداد استان یزد98/11/07 1

شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.