تبریک سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد – 1398/12/15

به مناسبت ۱۴ اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد، سید محمد حسینی، سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان و هیئت همراه با عیسی بابایی،سرپرست کمیته امداد استان گلستان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای بهسازی،مقاوم سازی و ساخت مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل تقدیر و تشکر بعمل آورد.
عکاس: روابط عمومی
تبریک سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد – 1398/12/15

تبریک سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد – 1398/12/15

به مناسبت ۱۴ اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد، سید محمد حسینی، سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان و هیئت همراه با عیسی بابایی،سرپرست کمیته امداد استان گلستان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای خدمت رسانی به مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل تقدیر و تشکر بعمل آورد.
پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
تبریک سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد – 1398/12/15

تبریک سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد – 1398/12/15

به مناسبت ۱۴ اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد، سید محمد حسینی، سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان و هیئت همراه با عیسی بابایی،سرپرست کمیته امداد استان گلستان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای خدمت رسانی به مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل تقدیر و تشکر بعمل آورد.
پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
تبریک سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد – 1398/12/15

تبریک سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد – 1398/12/15

به مناسبت ۱۴ اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد، سید محمد حسینی، سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان و هیئت همراه با عیسی بابایی،سرپرست کمیته امداد استان گلستان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای خدمت رسانی به مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل تقدیر و تشکر بعمل آورد.
پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
تبریک سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد – 1398/12/15

تبریک سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد – 1398/12/15

به مناسبت ۱۴ اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد، سید محمد حسینی، سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان و هیئت همراه با عیسی بابایی،سرپرست کمیته امداد استان گلستان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای خدمت رسانی به مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل تقدیر و تشکر بعمل آورد.
پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
تبریک سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد – 1398/12/15

تبریک سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد – 1398/12/15

به مناسبت ۱۴ اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد، سید محمد حسینی، سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان و هیئت همراه با عیسی بابایی،سرپرست کمیته امداد استان گلستان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای خدمت رسانی به مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل تقدیر و تشکر بعمل آورد.
پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.