قدردانی امام جمعه سرخنکلاته از خدمات کمیته امداد به نیازمندان- 1398/12/14

به مناسبت 14 اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد،حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابامحمدی، امام جمعه سرخنکلاته بخش بهاران با مسئولان و همکاران کمیته امداد اداره سه گرگان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای خدمت رسانی به نیازمندان تقدیر و تشکر بعمل آورد.
عکاس: روابط عمومی
قدردانی امام جمعه سرخنکلاته از خدمات کمیته امداد به نیازمندان- 1398/12/14

قدردانی امام جمعه سرخنکلاته از خدمات کمیته امداد به نیازمندان- 1398/12/14

به مناسبت 14 اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد،حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابامحمدی، امام جمعه سرخنکلاته بخش بهاران با مسئولان و همکاران کمیته امداد اداره سه گرگان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای خدمت رسانی به نیازمندان تقدیر و تشکر بعمل آورد.
پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
قدردانی امام جمعه سرخنکلاته از خدمات کمیته امداد به نیازمندان- 1398/12/14

قدردانی امام جمعه سرخنکلاته از خدمات کمیته امداد به نیازمندان- 1398/12/14

به مناسبت 14 اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد،حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابامحمدی، امام جمعه سرخنکلاته بخش بهاران با مسئولان و همکاران کمیته امداد اداره سه گرگان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای خدمت رسانی به نیازمندان تقدیر و تشکر بعمل آورد.
پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
قدردانی امام جمعه سرخنکلاته از خدمات کمیته امداد به نیازمندان- 1398/12/14

قدردانی امام جمعه سرخنکلاته از خدمات کمیته امداد به نیازمندان- 1398/12/14

به مناسبت 14 اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد،حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابامحمدی، امام جمعه سرخنکلاته بخش بهاران با مسئولان و همکاران کمیته امداد اداره سه گرگان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای خدمت رسانی به نیازمندان تقدیر و تشکر بعمل آورد.
پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
قدردانی امام جمعه سرخنکلاته از خدمات کمیته امداد به نیازمندان- 1398/12/14

قدردانی امام جمعه سرخنکلاته از خدمات کمیته امداد به نیازمندان- 1398/12/14

به مناسبت 14 اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد،حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابامحمدی، امام جمعه سرخنکلاته بخش بهاران با مسئولان و همکاران کمیته امداد اداره سه گرگان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای خدمت رسانی به نیازمندان تقدیر و تشکر بعمل آورد.
پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
قدردانی امام جمعه سرخنکلاته از خدمات کمیته امداد به نیازمندان- 1398/12/14

قدردانی امام جمعه سرخنکلاته از خدمات کمیته امداد به نیازمندان- 1398/12/14

به مناسبت 14 اسفند ماه،سالروز تاسیس کمیته امداد،حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابامحمدی، امام جمعه سرخنکلاته بخش بهاران با مسئولان و همکاران کمیته امداد اداره سه گرگان دیدار و از زحمات این نهاد انقلابی در راستای خدمت رسانی به نیازمندان تقدیر و تشکر بعمل آورد.
پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.