شورای زکات 98/12/6

سومین جلسه شورای زکات استان باحضور آیت ا... صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه بوشهر و رئیس شورای زکات استان ومدیران دستگاههای اجرایی درمحل سالن شهید احمدی جوان کمیته امدادبرگزارگردید.
عکاس: محمد فلاحت زاده
شورای زکات 98/12/6 3

شورای زکات 98/12/6 3

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
شورای زکات 98/12/6 6

شورای زکات 98/12/6 6

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
شورای زکات 98/12/6 5

شورای زکات 98/12/6 5

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
شورای زکات 98/12/6 4

شورای زکات 98/12/6 4

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
شورای زکات 98/12/6 2

شورای زکات 98/12/6 2

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
شورای زکات 98/12/6 1

شورای زکات 98/12/6 1

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
شورای زکات 98/12/6 7

شورای زکات 98/12/6 7

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.