مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26

همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، مراسم بزرگداشت این روز فرخنده به همت کمیته امداد آذربایجان غربی برگزار شد. لازم به ذکر است امدادگران زن در این مراسم به پاس تلاش های بی وقفه در این نهاد از طرف مدیرکل کمیته امداد استان مورد تجلیل قرار گرفتند.
عکاس: محمد پورآذر
مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 11

مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 11

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 14

مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 14

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 13

مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 13

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 12

مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 12

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 10

مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 10

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 9

مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 9

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 8

مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 8

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 7

مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 7

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 6

مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 6

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 5

مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن 98/11/26 5

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.