حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 98/11/19

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) برنامه ها و عملکرد این نهاد را در راستای تنویر افکار عمومی تشریح کرد
عکاس: محمد پورآذر
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 98/11/19 8

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 98/11/19 8

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 98/11/19 1

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 98/11/19 1

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 98/11/19 11

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 98/11/19 11

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 98/11/19 6

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 98/11/19 6

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 98/11/19 3

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر خبرگزاری ایرنا 98/11/19 3

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.