حضور مدیرکل آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور در سامانه سامد، به سوالات و درخواست های متعدد مردم آذربایجان غربی پاسخ گفت.
عکاس: محمد پورآذر
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 3

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 3

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 8

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 8

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 7

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 7

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 6

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 6

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 5

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 5

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 4

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 4

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 2

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 2

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 1

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در سامانه سامد 98/11/14 1

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.