حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز 98/10/29

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز، برنامه ها و عملکرد این نهاد را در راستای تنویر افکار عمومی تشریح کرد.
عکاس: عکاس محمد پورآذر
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز 98/10/29 9

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز 98/10/29 9

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز 98/10/29 8

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز 98/10/29 8

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز 98/10/29 7

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز 98/10/29 7

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز 98/10/29 6

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز 98/10/29 6

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز 98/10/29 1

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی باریش نیوز 98/10/29 1

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.