انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28

کمیته امداد آذربایجان غربی و دانشگاه آفاق ارومیه در راستای افزایش تعاملات فی ما بین قرار داد همکاری منعقدکردند.
عکاس: محمد پورآذر
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 6

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 6

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 8

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 8

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 7

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 7

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 5

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 5

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 3

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 3

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 2

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 2

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 1

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 1

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.