نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21

نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر آذربایجان غربی با حضور سیدمرتضی حسینی، مدیرکل دفتر آمار و برنامه‌ریزی کمیته امداد، مدیران کل ادارات و ارگان های مختلف، و سایر روسا و مسوولان استانی برگزار شد.
عکاس: محمد پورآذر
نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 11

نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 11

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 19

نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 19

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 18

نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 18

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 17

نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 17

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 15

نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 15

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 14

نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 14

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 13

نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 13

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 12

نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 12

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 10

نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 10

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 9

نخستین همایش توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر برگزار شد 98/10/21 9

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.