اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16

مدیرکل و امدادگران کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور در راهپیمایی مراسم سوگواری سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی، انزجار و تنفر قلبی خود را از جنایات شیطان بزرگ، اعلام کردند.
عکاس: محمد پورآذر
اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 13

اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 13

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸
اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 12

اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 12

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸
اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 11

اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 11

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸
اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 10

اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 10

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸
اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 9

اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 9

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸
اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 8

اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 8

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸
اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 7

اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 7

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸
اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 6

اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 6

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸
اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 5

اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 5

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸
اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 4

اعلام انزجار امدادگران کمیته امداد از جنایات آمریکا 98/10/16 4

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.