شرکت پرشور امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی 98/10/15

امدادگران کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور پرشور در مراسم گرامیداشت شهید والامقام، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بر ادامه راه سردار دل ها تاکید کردند.
شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 4

شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 4

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 10

شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 10

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 9

شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 9

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 8

شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 8

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 7

شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 7

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 6

شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 6

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 5

شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 5

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 3

شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 3

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 1

شرکت امدادگران کمیته امداد در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 9810/15 1

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.