واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10

به مناسبت آغاز سال نو میلادی، یک واحد مسکن مددجویی با حضور عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به یک خانواده مسیحی تحت حمایت واگذار شد.
عکاس: محمد پورآذر
واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 14

واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 14

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 18

واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 18

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 17

واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 17

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 16

واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 16

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 15

واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 15

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 10

واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 10

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 9

واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 9

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 8

واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 8

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 7

واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 7

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 6

واگذاری یک واحد مسکن مددجویی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 98/10/10 6

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.