انعقاد تفاهم نامه ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10

تفاهم نامه همکاری مشترک کمیته امداد آذربایجان غربی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان در راستای ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده ناشی از سیل 98 منعقد شد.
عکاس: محمد پورآذر
انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 12

انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 12

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 14

انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 14

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 13

انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 13

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 9

انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 9

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 8

انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 8

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 7

انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 7

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 2

انعقاد قرارداد ساخت مسکن مددجویان خسارت دیده در سیل 98/10/10 2

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.