حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9

مدیرکل و امدادگران کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور پرشور در مراسم گرامیداشت یوم الله 9 دی، با اعلام انزجار از فتنه گران، با امام انقلاب تجدید بیعت کردند.
عکاس: محمد پورآذر
حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 3

حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 3

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 17

حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 17

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 16

حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 16

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 15

حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 15

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 14

حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 14

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 13

حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 13

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 12

حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 12

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 11

حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 11

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 10

حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 10

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 9

حضور پرشور امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت یوم الله 9 دی 98/10/9 9

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.