دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04

به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی، عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به همراه علی مصطفوی، معاون سیاسی امنیتی استاندار از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد دیدار و دلجویی کردند.
عکاس: محمد پورآذر
دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 12

دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 12

چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 14

دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 14

چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 13

دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 13

چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 11

دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 11

چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 10

دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 10

چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 7

دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 7

چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 6

دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 6

چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 3

دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 3

چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 2

دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 2

چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 1

دیدار و دلجویی از خانواده های اقلیت های مذهبی 98/10/04 1

چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.