سفر مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی به شهرستان محلات 98/9/18

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی به منظور بررسی میزان اثر بخشی خدمات حمایتی کمیته امداد به شهرستان محلات سفر کرد. دیدار با مددجویان ، بازدید از منازل مسکونی مددجویی در حال ساخت، بازدید از کارگاه کارفرمایی، دیدار با مسئولان شهرستان و شرکت در جلسه شورای مدیران در شهرستان محلات از برنامه های سفر مدیر کل به شهرستان بوده است.
یازدهمین جلسه شورای مدیران(شهرستان محلات)

یازدهمین جلسه شورای مدیران(شهرستان محلات)

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
یازدهمین جلسه شورای مدیران(شهرستان محلات)

یازدهمین جلسه شورای مدیران(شهرستان محلات)

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
دیدار با خانواده های تحت حمایت

دیدار با خانواده های تحت حمایت

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
دیدار با امام جمعه شهر نیم ور

دیدار با امام جمعه شهر نیم ور

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
دیدار با امام جمعه شهرستان محلات

دیدار با امام جمعه شهرستان محلات

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
دیدار با فرماندار شهرستان محلات

دیدار با فرماندار شهرستان محلات

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
بازدید از منازل مددجویی در حال ساخت

بازدید از منازل مددجویی در حال ساخت

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
بازدید از منازل مددجویی در حال ساخت

بازدید از منازل مددجویی در حال ساخت

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
بازدیداز مرکزکارفرمایی روستای بزیجان شهرستان محلات

بازدیداز مرکزکارفرمایی روستای بزیجان شهرستان محلات

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.