سفر مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی به شهرستان دلیجان 98/9/12

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی به منظور بررسی میزان اثر بخشی خدمات حمایتی کمیته امداد به شهرستان دلیجان سفر کرد. دیدار با مددجویان ، بازدید از منازل مسکونی مددجویی در حال ساخت، دیدار با مسئولان شهرستان و شرکت در جلسه شورای مدیران در شهرستان دلیجان از برنامه های سفر مدیر کل به شهرستان بوده است.
شرکت در جلسه کارگروه اشتغال فرمانداری

شرکت در جلسه کارگروه اشتغال فرمانداری

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
شرکت در جلسه کارگروه اشتغال فرمانداری

شرکت در جلسه کارگروه اشتغال فرمانداری

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
تجلیل از خیر برجسته شهرستان دلیجان

تجلیل از خیر برجسته شهرستان دلیجان

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
دیدار با مددجویان تحت حمایت

دیدار با مددجویان تحت حمایت

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
دیدار با مددجویان تحت حمایت

دیدار با مددجویان تحت حمایت

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
بازدید از منازل مددجویی در حال ساخت

بازدید از منازل مددجویی در حال ساخت

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
جلسه شورای مدیران(شهرستان دلیجان)

جلسه شورای مدیران(شهرستان دلیجان)

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
جلسه شورای مدیران(شهرستان دلیجان)

جلسه شورای مدیران(شهرستان دلیجان)

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
دیدار با امام جمعه نراق

دیدار با امام جمعه نراق

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.