حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور در جمع خبرنگاران نشریات و رسانه های عصر آذربایجان، آراز آذربایجان، هفته نامه امانت و پایگاه خبری تحلیلی آراز خبر، فعالیت ها و برنامه های محرومیت زدایی این نهاد را تشریح کرد.
عکاس: محمد پورآذر
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 12

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 12

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 17

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 17

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 15

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 15

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 13

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 13

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 11

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 11

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 10

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 10

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 7

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 7

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 5

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 5

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 3

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 3

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 1

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران 98/9/18 1

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.