پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان صبح یکشنبه هفدهم آذرماه ۱۳۹۸ در محل استانداری اصفهان حضور یافت و از طریق سامانه تلفنی سامد بیش از دو ساعت شنونده نظرات و پاسخگوی پرسش‌های همشهریان عزیز اصفهانی بود.
عکاس: کریمیان
پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 1

پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 1

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 2

پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 2

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 3

پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 3

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 4

پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 4

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 5

پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 5

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 7

پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 7

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 8

پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 8

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 9

پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد اصفهان به پرسش‌های مردم در سامانه سامد98/09/17 9

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.