بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17

بازدیدهای میدانی مدیرکل استان به همراه مدیرمسکن ورئیس اداره شهرآبپخش از روند کار مسکن مددجویان اداره آبپخش دیدارکردند.98/9/17
عکاس: محمد فلاحت زاده
بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 10

بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 10

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 8

بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 8

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 7

بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 7

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 6

بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 6

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 5

بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 5

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 4

بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 4

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 3

بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 3

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 1

بازدید ازخانواده های مددجویان 98/9/17 1

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.