برگزاری جلسه هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17

جلسه هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی با حضور مدیرکل کمیته امداد استان، قائم مقام کمیته امداد، اعضای شورای معاونان و مدیران این نهاد، استاد و پژوهشگر حوزه ی علمیه،؛ عضو هیات علمی در رشته‌ی کارآفرینی، عضو هیات علمی در رشته‌ی جغرافیا، عضو هیات علمی در رشته‌ی مدیریت، رییس پارک علم و فناوری استان، دانشجویان پژوهشگر فعال در مقطع دکتری برگزار شد.
برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 1

برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 1

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 13

برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 13

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 8

برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 8

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 7

برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 7

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 6

برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 6

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 5

برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 5

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 4

برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 4

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 3

برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 3

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 2

برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 2

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 12

برگزاری هسته تخصصی توانمندسازی و محرومیت زدایی 98/9/17 12

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.