بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13

یحیی صادقی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به همراه سرهنگ جلالی، مسئول بسیج ادارات استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در سفر به شرق استان از مناطق عشایری، کوهستانی و صعب العبور بخش بروات بازدید کرد. دیدار با امدادگران اداره روداب از دیگر برنامه های سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شرق کرمان بود.
بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 5

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 5

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 25

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 25

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 24

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 24

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 23

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 23

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 22

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 22

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 21

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 21

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 20

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 20

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 19

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 19

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 18

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 18

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 17

بازدید مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از مناطق محروم شرق استان 1398/09/13 17

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.