پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14

کارآفرین روستای حسن آباد دامغان(بخش امیرآباد) باتسهیلات 50 میلیون تومانی اشتغال زایی کمیته امداد و آورده خود واحد پرورش شتر راه اندازی کرده و به خودکفایی رسیده است.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 12

پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 12

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 11

پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 11

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 13

پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 13

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 10

پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 10

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 9

پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 9

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 8

پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 8

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 7

پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 7

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 6

پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 6

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 5

پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 5

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 4

پرورش شتر در روستای حسن آباد دامغان-98/9/14 4

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.