سفر مدیرکل مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 98/8/22

در این سفر یک روزه، عزیز سهندی، ضمن بازدید از طرح های اشتغال، بازدید از روند ساخت مساکن مددجویی، شرکت در المپیاد ورزشی معلولان و حضور در شورای زکات، با امام جمعه، فرماندار، خیران و سایر مسئولان این شهرستان دیدار و گفت و گو کرد.
عکاس: روابط عمومی
سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 16

سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 16

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 15

سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 15

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 14

سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 14

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 13

سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 13

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 12

سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 12

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 11

سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 11

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 10

سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 10

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 9

سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 9

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 8

سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 8

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 7

سفر مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان سلماس 7

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.