انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی و محمد رضا شیدایی، رییس دانشگاه صنعتی ارومیه صبح امروز در دیدار مشترک، تفاهم نامه ای در راستای گسترش تعاملات امضا کردند.
عکاس: محمد پورآذر
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 4

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 4

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 1

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 1

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 2

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 2

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 3

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 3

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 5

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 5

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 7

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 7

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 6

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه 98/8/18 6

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.