برگزاری دوره آموزشی ویژه همکاران روابط عمومی امداد مازندران 1398/08/12

دومین دوره آموزشی تهیه و تدوین خبر ، پویش ها و کمپین تبلیغاتی ویژه رابطین و همکاران روابط عمومی کمیته امداد مازندران در اداره کل کمیته امداد طی روزهای 12 و 13 آبان برگزار شد.
عکاس: محسن عالی نژاد
برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 9

برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 9

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 8

برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 8

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 7

برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 7

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 6

برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 6

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 5

برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 5

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 4

برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 4

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 3

برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 3

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 2

برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 2

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 1

برگزاری دوره آموزشی برای رابطین روابط عمومی 1398/08/12 1

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.