دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

نمایندگان حوزه‌های انتخابیه(علی‌آباد کتول، ملایر، کوهدشت، تاکستان، مینودشت، کرمان، جیرفت، فریمان، ایلام و نماینده کلیمیان)در مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه 13 آبان ماه با سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) دیدار و گفت‌و گو کردند.
عکاس: مجید پوریا
دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

دیدار نمایندگان مجلس با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 1398/08/13

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.