دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14

جلسه شورای زکات استان با حضور نماینده ولی فقیه استان هرمزگان و جمعی از مسئولان حوزه زکات استان در سالن اجتماعات دفتر امام جمعه شهرستان بندرعباس برگزار شد.
عکاس: محسن بهرامی
دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 8

دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 8

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 4

دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 4

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 1

دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 1

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 3

دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 3

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 2

دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 2

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 5

دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 5

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 7

دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 7

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 6

دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 6

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 10

دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 10

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 9

دومین جلسه شورای زکات استان هرمزگان - 98/08/14 9

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.