حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13

مدیرکل و امدادگران بسیجی کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله 13 آبان، با آرمان های امام راحل (ره) تجدید بیعت کردند.
عکاس: محمد پورآذر
حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 11

حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 11

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 12

حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 12

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 10

حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 10

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 9

حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 9

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 8

حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 8

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 7

حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 7

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 6

حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 6

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 5

حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 5

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 4

حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 4

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 3

حضور پرشور امدادگران آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان 98/8/13 3

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.