سفر مدیرکل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08

محمد بذرافشان، مدیر کل کمیته امداد فارس 6 و 8 آبانماه در سفر به شهرستان های بیضا و نی ریز از طرح های اشتغال زایی و منازل مددجویان تحت حمایت بازدید کرد.بذرافشان در سفر در شورای اداری این شهرستان ها شرکت و در قالب میز خدمت پاسخگویی مشکلات مددجویان نیز بود.
عکاس: احسان عوض زاده
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 16

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 16

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 15

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 15

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 14

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 14

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 13

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 13

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 12

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 12

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 11

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 11

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 10

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 10

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 9

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 9

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 8

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 8

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 7

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های بیضا و نی ریز 98/08/08 7

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.