دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان ضمن دیدار با مدیر کل کمیته امداد از تکمیل هشت واحد مسکن مددجویان در مناطق محروم با مشارکت کمیته امداد استان سمنان خبر داد و گفت این واحدها پنجم آذرماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.
عکاس: روابط عمومی
دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 1

دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 1

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 6

دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 6

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 5

دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 5

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 4

دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 4

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 3

دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 3

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 2

دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، با مدیر کل کمیته امداد استان سمنان-98/8/11 2

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.