سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به استان همدان -1398/08/09

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور در سفر دو روزه به استان همدان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان ، استاندار، کارکنان کمیته امداد، دانشگاهها و مراکز نیکوکاری دیدار و از چند خانواده تحت حمایت نیز تفقد و دلجویی کرد.
عکاس: فرجی
سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 8

سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 8

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 9

سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 9

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 10

سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 10

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 11

سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 11

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 13

سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 13

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 12

سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 12

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 14

سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 14

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 15

سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 15

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 1

سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 1

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 2

سفر معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور به همدان -1398/08/09 2

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.