دیدار قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی با خانواده های شهدا 98/7/13

رضا مهر افروز، قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی به همراه علی پیری رییس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی این نهاد با خانواده های شهیدان محمد علیپور و امیر اروج زاده دیدار کردند.
عکاس: محمد پورآذر
دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 4

دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 4

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 8

دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 8

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 7

دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 7

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 6

دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 6

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 5

دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 5

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 3

دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 3

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 2

دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 2

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 1

دیدار و دلجویی قائم مقام کمیته امداد آذربایجان غربی از خانواده های شهدا 13/7/98 1

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.