مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10

مرحله دوم جشن عاطفه ها همزمان با 2 هزار مدرسه آذربایجان غربی به صورت نمادین در دبستان نیلوفر ارومیه و با حضور مدیرکل کمیته امداد استان، قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و مسوولان آموزش و پرورش آذربایجان غربی برگزار شد.
عکاس: محمد پورآذر
مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 21

مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 21

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 23

مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 23

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 22

مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 22

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 20

مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 20

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 19

مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 19

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 18

مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 18

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 17

مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 17

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 16

مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 16

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 15

مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 15

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 14

مرحله دوم جشن عاطفه ها برگزار شد 98/7/10 14

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.