دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در روز جهانی سالمندان به همراه معاونان این نهاد از سالمندان تحت حمایت دیدار و دلجویی کرد.
عکاس: محمد پورآذر
دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 2

دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 2

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 14

دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 14

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 13

دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 13

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 11

دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 11

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 10

دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 10

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 9

دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 9

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 8

دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 8

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 7

دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 7

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 6

دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 6

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 4

دیدار و دلجویی مدیرکل کمیته امداد از سالمندان 98/7/9 4

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.