حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4

در این همایش که با حضور عزیز سهندی مدیرکل و امدادگران کمیته امداد آذربایجان غربی به میزبانی پایگاه شهید کاظمی دادگستری استان برگزار شد، علی پیری جانشین فرمانده پایگاه بسیج انصار با اهداء لوح از سوی سردار ارجمند، جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین حاشیه این همایش از سوی اداره اکرام ایتام این نهاد اقدام به حامی یابی شد.
عکاس: محمد پورآذر
حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 15

حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 15

پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 17

حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 17

پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 14

حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 14

پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 13

حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 13

پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 12

حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 12

پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 11

حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 11

پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 10

حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 10

پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 9

حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 9

پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 8

حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 8

پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 7

حضور مدیرکل و امدادگران کمیته امداد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 98/7/4 7

پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.