مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10

مرحله نخست جشن عاطفه ها در پایگاه ها، معابر و میادین، مصلی ها و مراکز برپایی نماز جمعه آذربایجان‌غربی برگزار شد.
عکاس: محمد پورآذر
مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 16

مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 16

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 29

مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 29

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 28

مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 28

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 27

مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 27

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 26

مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 26

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 25

مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 25

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 24

مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 24

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 23

مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 23

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 22

مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 22

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 21

مشارکت مردم در جشن عاطفه ها 98/6/10 21

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.