تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5

به مناسبت روز تکریم بازنشستگان، 200 نفر از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی، طی مراسمی از سوی مدیرکل این نهاد مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.
عکاس: محمد پورآذر
تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 13

تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 13

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 18

تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 18

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 17

تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 17

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 16

تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 16

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 15

تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 15

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 14

تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 14

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 12

تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 12

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 11

تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 11

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 10

تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 10

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 9

تجلیل از امدادگران بازنشسته کمیته امداد آذربایجان غربی 98/6/5 9

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.