حضور مدیرکل کمیته امداد در دفتر خبرگزاری تسنیم 98/5/19

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم، برنامه های ویژه این نهاد در عید قربان را تشریح کرد. عزیز سهندی در این مصاحبه از آمادگی 100 پایگاه در آذربایجان غربی برای جمع آوری نذورات و گوشت قربانی مردم مسلمان استان و توزیع آن در میان نیازمندان خبر داد.
عکاس: محمد پورآذر
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 5

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 5

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 9

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 9

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 7

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 7

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 8

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 8

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 6

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 6

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 4

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 4

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 3

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 3

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 1

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 1

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 2

حضور مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در دفنر خبرگزاری فارس 98/5/19 2

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.