برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 98/5/7

جمعی از امدادگران بسیجی پایگاه انصار کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور در گلزار شهدای روستای گورچین قلعه با 46 شهید این روستا تجدید میثاق کردند. همچنین در حاشیه این اردو مسابقات تیراندازی و طناب کشی در بین امدادگران بسیجی برگزار و از نفرات برتر این مسابقات تجلیل به عمل آمد.
عکاس: محمد پورآذر
برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 7

برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 7

دوشنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۸
برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 17

برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 17

دوشنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۸
برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 16

برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 16

دوشنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۸
برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 15

برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 15

دوشنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۸
برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 14

برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 14

دوشنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۸
برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 13

برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 13

دوشنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۸
برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 12

برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 12

دوشنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۸
برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 11

برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 11

دوشنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۸
برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 10

برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 10

دوشنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۸
برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 9

برگزاری اردوی بصیرتی امدادگران بسیجی پایگاه انصار 7/5/98 9

دوشنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.