افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25

24 واحد مسکن مددجویی با مشارکت قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در مهاباد افتتاح و به مددجویان این شهرستان واگذار شد.
عکاس: روابط عمومی
افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 10

افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 10

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 13

افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 13

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 12

افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 12

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 11

افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 11

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 9

افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 9

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 8

افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 8

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 7

افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 7

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 6

افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 6

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 5

افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 5

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 3

افتتاح مساکن مددجویی در مهاباد 98/4/25 3

سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.