میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22

همزمان با دهه کرامت و خجسته زادروز حضرت امام رضا (ع)، امدادگران کمیته امداد آذربایجان غربی افتخار میزبانی از کاروان خادمان حرم رضوی را داشتند
عکاس: محمد پورآذر
میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 12

میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 12

شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 20

میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 20

شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 19

میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 19

شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 18

میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 18

شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 16

میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 16

شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 17

میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 17

شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 15

میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 15

شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 14

میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 14

شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 13

میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 13

شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 11

میزبانی کمیته امداد آذربایجان غربی از کاروان زیر سایه خورشید 98/4/22 11

شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.